Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ (03 พ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงข... (21 ต.ค. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประ... (10 ต.ค. 2559)  
ประกาศใช้เทศบััญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28 ก.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14 ก.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (14 ก.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนัก... (09 ม.ค. 2558)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ... (27 ธ.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบา... (27 ธ.ค. 2557)
(ใหม่)ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง... (04 ธ.ค. 2557)
มาตราการป้องกันการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (13 พ.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง... (30 ต.ค. 2557)
เทศบาลตำบลขามป้อมขอชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานของเทศบาลต... (29 ต.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศ... (14 ต.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อเต่งตั้งพนักงา... (26 มิ.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เพื่อแต่งตั้งพนักงาน... (25 มิ.ย. 2557)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแ... (05 มิ.ย. 2557)
ประกาศคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบคัด... (05 มิ.ย. 2557)
แผนที่พอสังเขปแสดงที่ตั้งเทศบาลตำบลขามป้อม (25 พ.ค. 2557)
สำหรับผู้ที่สนใจสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงาน (02 พ.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

วันที่ 10 เมษายน 2560 เทศ... (10 เม.ย. 2560)  

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.... (30 มี.ค. 2560)  

การจัดงานวันลอยกระทง ประจ... (17 พ.ย. 2559)  

18 ต.ค 2559 เวลา 09.39 น.... (21 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยา... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

นายถวิล แสงสุกวาว นายกเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

เทศบาลตำบลขามป้อมแต่งต้ัง... (03 ส.ค. 2559)

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ... (05 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕... (05 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕... (03 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ... (09 ส.ค. 2556)

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ... (09 ส.ค. 2556)

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน... (09 ก.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟ... (28 พ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท... (28 พ.ย. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก... (31 ต.ค. 2559)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่... (31 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงข... (21 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังพักน... (21 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ ... (10 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนปร... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1... (05 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่่อเมนประปา หมู... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่่อเมนประปา หมู... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๔ ... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๖ ... (30 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (08 มี.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก... (08 มี.ค. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศ... (11 ม.ค. 2559)
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสง... (16 ธ.ค. 2558)
ประกาศสอบราคาเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) (16 ธ.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2559 เท... (08 ธ.ค. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2559 เทศบา... (10 พ.ย. 2558)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image

เทศบาลตำบลขามป้อม

หมู่ที่ 14 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-5009  โทรสาร : 0-4521-5216  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th