Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ไต... (12 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ไต... (10 เม.ย. 2561)  
ประกาศใช้เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 ประกาศลงวันที่ 22 ... (17 ต.ค. 2560)  
กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ เจตจำนงสุจริต (17 ต.ค. 2560)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา... (17 ก.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ (03 พ.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงข... (21 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประ... (10 ต.ค. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา... (01 ต.ค. 2559)
ประกาศใช้เทศบััญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (28 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา... (20 ก.ย. 2559)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมา... (18 เม.ย. 2559)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (14 ก.ย. 2558)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558 (14 ก.ย. 2558)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนัก... (09 ม.ค. 2558)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 ... (27 ธ.ค. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบา... (27 ธ.ค. 2557)
(ใหม่)ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง... (04 ธ.ค. 2557)
มาตราการป้องกันการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ (13 พ.ย. 2557)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักง... (30 ต.ค. 2557)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

เทศบาลตำบลขามป้อมแสดงออกเ... (17 ต.ค. 2560)  

วันที่ 10 เมษายน 2560 เทศ... (10 เม.ย. 2560)  

วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.... (30 มี.ค. 2560)  

การจัดงานวันลอยกระทง ประจ... (17 พ.ย. 2559)

18 ต.ค 2559 เวลา 09.39 น.... (21 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยา... (07 ต.ค. 2559)

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 25... (07 ต.ค. 2559)

นายถวิล แสงสุกวาว นายกเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเ... (18 ส.ค. 2559)

เทศบาลตำบลขามป้อมแต่งต้ัง... (03 ส.ค. 2559)

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ... (05 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕... (05 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕... (03 ก.ย. 2556)

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ... (09 ส.ค. 2556)

เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ... (09 ส.ค. 2556)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้าน... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (10 ก.ค. 2561)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (10 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเห... (03 ก.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.... (30 เม.ย. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน เมษายน ประจำปีงบประมา... (02 เม.ย. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านด... (07 มี.ค. 2561)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้าง ประจำเดือน มีนาคม ประจำปีงบประมา... (01 มี.ค. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนานก... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านโนน... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านดอนแ... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศ... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านศ... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านทรา... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านห... (27 ก.พ. 2561)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนดิน บ้านนาตาล... (22 ก.พ. 2561)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th