Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประวัติความเป็นมา
คำขวัญเทศบาลตำบลขามป้อม อ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี
ขามป้อมลือเลื่อง    ปราดเปรื่องข้าวอินทรีย์  
                                                                     โรงสีแหล่งเรียนรู้      เชิดชูหนังประโมทัย
                                                                  สมุนไพรหลายอย่าง      เขื่อนยางน้ำล้น 
                                                                          ชุมชนใฝ่ธรรม      งามล้ำภูลอมข้าว

ประวัติความเป็นมา
   เดิมเทศบาลตำบลขามป้อม เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี้ ได้ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ  จังหวัดอุบลราชธานี เป็นเทศบาลตำบลขามป้อม เมื่อวันที่ 15 กรฏาคม 2551 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  17 กรฏาคม 2551 และ ได้ประกาศปรับขนาดเทศบาลจากเทศบาลขนาดเล็กเป็นเทศบาลตำบลขนาดกลาง เมื่อ วันที่ 5 มิถุนายน 2553 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 25 มิถุนายน 2553


เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th