Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สภาพเศรษฐกิจ
สภาพทางเศรษฐกิจ

   เศรษฐกิจของเทศบาลตำบลขามป้อม ยังเป็นระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาระบบการเกษตรเป็นหลัก ส่วนใหญ่อาชีพทำนาและเลี้ยงสัตว์

การเกษตร
   ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่อาชีพทำนาข้าวเป็นอาชีพหลักและเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพเสริม

การปศุสัตว์
   ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เลี้ยงสัตว์พื้นบ้านเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวของตน เช่น โค กระบือ สุกร เป็ด ไก่ ฯลฯ

การอุตสาหกรรม
   เทศบาลตำบลขามป้อม มีอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการโดยถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
     โรงสีขนาดเล็ก, กลาง  จำนวน  31  แห่ง
     วัสดุก่อสร้าง  จำนวน  1  แห่ง
     โรงน้ำดื่ม, น้ำแข็ง  จำนวน  1  แห่ง
     โรงกลึง, อู่ซ่อม  จำนวน  10  แห่ง

การพาณิชและการบริการ
   สถานีบริการน้ำมันขนาดเล็ก  จำนวน  21  แห่ง
   กองทุนร้านค้าชุมชน ม.2, ม3, ม.11, ม.13, ม.14

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยว
   เทศบาลตำบลขามป้อม มีสถานที่ท่องเที่ยวคือ วัดป่าภูล้อมข้าว บ้านดอนแซง หมู่ที่ 16 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากเทศบาลตำบลขามป้อม ประมาณ 5 กิโลเมตร และห่างจากอำเภอเขมราฐ ประมาณ 10 กิโลเมตร แต่สถานที่ดังกล่าวยังไม่ได้รับการปรับปรุงให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเต็มรูปแบบ ซึ่งในอนาคตจะสามารถพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้

อื่นๆ
   
เทศบาลตำบลขามป้อม มีแหล่งผลิตงานหัตถกรรมจากกลุ่มแม่บ้านและกลุ่มผู้สนใจ ดังนี้
     1. กลุ่มทอเสื่อกก / ผือ  ม.2 , ม.7
     2. กลุ่มทำไม้กวาด  ม.13
     3. กลุ่มทอผ้าห่ม  ม.9
     4. กลุ่มทำลวดหนาม  ม.7
     5. กลุ่มทำขนมกล้วยฉาบ  ม.13
     6. กลุ่มเย็บผ้าโหล  ม.5
   นอกจากนี้ยังมีลานค้าชุมชน (ตลาดนัด) เพื่อเป็นจุดแลกเปลี่ยนสินค้าเพื่ออุปโภคบริโภคโดยชุมชนดำเนินการและดูแลเอง คือ ม.7, ม.5


เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th