Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 พ.ย. 2559 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพผู้พิการ
21 ต.ค. 2559 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนาตาลเหนือ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามแบบ กรมทรัพยากรน้ำ
10 ต.ค. 2559 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านเตย - หมู่ที่ 10 บ้านทรายพุล - หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
28 ก.ย. 2559 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศใช้เทศบััญญัติงบประมาณร่ายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
14 ก.ย. 2558 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2558
14 ก.ย. 2558 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
09 ม.ค. 2558 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ชะลอการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล ระดับ ๒ และระดับ ๓
27 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล(ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องและเกื้อกูลกัน)
27 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง เจ้าพนักงานทะเบียน 2 เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2 นักวิชาการศึกษา 3
04 ธ.ค. 2557 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม (ใหม่)ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล

เทศบาลตำบลขามป้อม

หมู่ที่ 14 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-5009  โทรสาร : 0-4521-5216  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th