Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การประเมินความพึงพอใจของประชาชน
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
23 ก.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศสมัยประชุม สามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม - 13 กันยายน 2563
19 มิ.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โครงการเทศบาลตำบลขามป้อมพ่นหมอกควันเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปี งบประมาณ 2563
29 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด.ส.3)
29 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด.ส.3)
29 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด.ส.1)
29 พ.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างภายในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม (ภ.ด.ส.1)
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน มีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
26 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โครงการป้องก้นโค Covid 19

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th