Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  งบประมาณ พ.ศ.2563
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
17 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
17 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายละเอียดเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563
01 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2563 (ระบบคอมพิวเตอร์) 1 ตุลาคม 2563
02 ก.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3
23 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เรื่องรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองจ่าย
08 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 2
05 เม.ย. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานการตรวจสอบงบการเงิน
08 ม.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานผลการดำเนินเงินไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
17 ต.ค. 2561 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th