Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม เดือน มีนาคม 2563
03 เม.ย. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน
26 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โครงการป้องก้นโค Covid 19
26 มี.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) เพื่อใช้ในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ. 2563
06 ม.ค. 2563 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1
17 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4
17 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2562
10 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ขั้นตอนการชำระภาษี
10 ต.ค. 2562 อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม การขอจดทะเบียนพาณิชย์ การขออนุญาตจัดตั้งใหม่ การขอเปลี่ยนแปลง การขอยกเลิก

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th