Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
22 ธ.ค. 2560
ถึง
22 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านทรายพูล
22 ธ.ค. 2560
ถึง
22 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุขนาด 100 ลบ.ม. หมู่ที่ 10 บ้านทรายพูล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13 ธ.ค. 2560
ถึง
13 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก ความจุ 100 ลบ.ม. หมู่ที่ 3 บ้านเตย
12 ธ.ค. 2560
ถึง
12 ม.ค. 2561
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศรายชื่อผลการพิจารณาคัดเลือกเบื้องต้น โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านเตย
01 ธ.ค. 2560
ถึง
08 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ 12 บ้านหนองสิม ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
29 พ.ย. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านเหมือดแอ่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
28 พ.ย. 2560
ถึง
01 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาล หมู่ที่ ๖ บ้านโนนแดง ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 พ.ย. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทรายพูล หมู่ที่ ๑๐ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 พ.ย. 2560
ถึง
06 ธ.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านทรายพูล หมู่ที่ ๑๐ ตำบลขามป้อม ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
21 พ.ย. 2560
ถึง
29 พ.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก บ้านเตย หมู่ที่ ๓ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th