Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 พ.ค. 2563
ถึง
12 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเมรุ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7
12 พ.ค. 2563
ถึง
12 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเส้นหอประปาหมู่บ้าน (ต่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม) บ้านดอนเย็น หมู่ที่ 4
29 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 6-003 สายบ้านเตย หมู่ที่ 3 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 14 (ซอยโรงเรียน)
29 เม.ย. 2563
ถึง
07 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 6-001 สายบ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 6-003 สายบ้านเตย หมู่ที่ 3 - บ้านโนนเจริญ หมู่ที่ 14 (ซอยโรงเรียน)
29 เม.ย. 2563
ถึง
29 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศยกเลิกประกาศราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสท้องถิ่น อบ.ถ. 6-001 สายบ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ
27 เม.ย. 2563
ถึง
27 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ. 6-001 สายบ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม - บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3 ตำบลแก้งเหนือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
27 เม.ย. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเตยหมู่ที่ 3 - บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 14 (ซอยหลังโรงเรียน)
27 เม.ย. 2563
ถึง
05 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาตาลเหนือ หมู่ที่ 2 ตำบลขามป้อม-บ้านคำม่วง หมู่ที่ 3ตำบลแก้งเหนือ
22 เม.ย. 2563
ถึง
22 พ.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเตยหมู่ที่ 3 - บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 14 (ซอยหลังโรงเรียน)

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th