Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
28 พ.ย. 2559
ถึง
12 ธ.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การประมูลจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทรายพูล 2050 - บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
28 พ.ย. 2559
ถึง
12 ธ.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศราคากลางเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านทรายพูล 2050 - บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
31 ต.ค. 2559
ถึง
09 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง การประมูลราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม
31 ต.ค. 2559
ถึง
09 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 13 บ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม
21 ต.ค. 2559
ถึง
08 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนาตาลเหนือ
21 ต.ค. 2559
ถึง
21 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังพักน้ำใสและหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร ประปาผิวดินขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านนาตาลเหนือ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำ
10 ต.ค. 2559
ถึง
25 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้านเตย - หมู่ที่ 10 บ้านทรายพูล - หมู่ที่ 6 บ้านโนนแดง ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
05 ต.ค. 2559
ถึง
19 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม - หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว - หมู่ที่ 5 บ้านนาเจริญ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
05 ต.ค. 2559
ถึง
19 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างโครงการขยายเขตท่อเมนประปา หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม - หมู่ที่ 11 บ้านหนองบัว - หมู่ที่ 5 บ้านนาเจริญ ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
30 ก.ย. 2559
ถึง
13 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการขยายเขตท่่อเมนประปา หมู่ที่ ๑๖ บ้านดอนแซง - หมู่ที่ ๑ บ้านขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th