Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
19 ส.ค. 2563
ถึง
19 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศประชาสัมพันธ์การเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
30 ก.ค. 2563
ถึง
10 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีโคกกลางจรดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 บ้านศรีโคกกลาง
30 ก.ค. 2563
ถึง
10 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานกเขียน สายหอประปา หมู่ที่ 13
17 ก.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีโคกกลาง 15 (สายเขื่อนยาง) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
17 ก.ค. 2563
ถึง
17 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางาม (สายวัดป่าศรีสมพล) ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
16 ก.ค. 2563
ถึง
16 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านศรีโคกกลางจรดบ้านโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 15 บ้านศรีโคกกลาง
16 ก.ค. 2563
ถึง
16 ส.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานกเขียน สายหอประปา หมู่ที่ 13 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
09 ก.ค. 2563
ถึง
31 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกวดผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3
08 ก.ค. 2563
ถึง
20 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเโนนแดง(สายคุ้มโนนพร้าว) หมู่ที่ 6 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
08 ก.ค. 2563
ถึง
20 ก.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานกเขียนจรดบ้านดอนเย็น หมู่ที่ 13 บ้านนานกเขียน ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th