Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
 
 

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
25 พ.ย. 3107
ถึง
25 ธ.ค. 3107
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล)แบบธรรมดา ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล่้อ โดยวิธีคัดเลือก
19 พ.ค. 2565
ถึง
19 มิ.ย. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดินบ้านดอนแซง หมู่ที่ 16 (ซอยพ่อประหยัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565
ถึง
03 มิ.ย. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเตย หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านพ่ออำพร/พ่อเป) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565
ถึง
03 มิ.ย. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผุ้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน บ้านเตย หมู่ที่ 3 (ซอยบ้านพ่อสำนอง)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03 พ.ค. 2565
ถึง
03 พ.ค. 2566
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางซอยบ้านนายเพ็ญ(ต่อคอนกรีตเดิม) บ้านทรายพูล หมู่ที่ 10
22 เม.ย. 2565
ถึง
22 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาศ ที่่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
18 เม.ย. 2565
ถึง
18 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ขอบเขตงาน (TOR) และ แบบบก.01 โครงการซ่อมแซมถนนดิน ม.16 บ้านดอนแซง (ซอยพ่อประหยัด)
08 เม.ย. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางคุ้มโนนผักแว่น บ้านนานกเขียน หมู่ที่ 13
08 เม.ย. 2565
ถึง
31 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางไปโรงฆ่าสัตว์ บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 7
07 เม.ย. 2565
ถึง
07 พ.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง รถขุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th