Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

17 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เจตจำนงสุจริต

10 เม.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 10 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลขามป้อม ร่วมกับส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ.วัดบูรพา บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

30 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560 เทศบาลตำบลขามป้อมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาล โดยมีนายสมศักดิ์ บุญคุ้ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม เป็นประธานมอบวุฒิบัติให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนอน

17 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านนางาม หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

21 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม 18 ต.ค 2559 เวลา 09.39 น. นายอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลขามป้อม ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยและสรงน้ำพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกไปให้ความรู้ ฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามป้อม

07 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ 10 - 11 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลขามป้อมได้จัดทำโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพครูปฐมวัยและนวตกรรมการผลิตสื่อสำหรับเด็กปฐมวัยเทศบาลตำบลขามป้อม

07 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เทศบาลตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมอบรมเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2559

07 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559 งานสาธารณสุข ได้ออกให้บริการในการฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและระวังไข้เลือดออกหมู่บ้านภายในเขตเทศบาลตำบลขามป้อม

18 ส.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม นายปัญญา เศวตธรรม นายอำเภอเขมราฐ เป็นประธานในพิธี "การจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ลานพิธีหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลขามป้อม

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th