Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

23 มีนาคม 2563 เวลา09.00 น. พนักงาน/ลูกจ้างทต.ขามป้อม ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่รอบบริเวณอาคารสำนักงาน( big  cleaning. day ) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา  2019 เพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการณ.สำนักงานเทศบาลตำบลขามป้อม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

23 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โครงการเทศบาลตำบลขามป้อมเคลื่อนที่เพื่อนำการบริการดีๆสู่ชุมชน ประจำปี 2563

23 มี.ค. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม 23 มีนาคม 2563 เวลา09.00 น. พนักงาน/ลูกจ้างทต.ขามป้อม ร่วมกันทำความสะอาดอาคารสถานที่รอบบริเวณอาคารสำนักงาน( big cleaning. day ) เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

26 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 26 เม.ย 2562 เวลา 09.00 น. นายกฯ/รองปลัด/จนท. ทต.ขามป้อมรวมเป็นเกียรติในงานโครงการ" ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่ " ณ.ศาลาวัดบ้านดงเย็น ต.ขามป้อมอ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

03 เม.ย. 2562
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม กิจกรรมการเรียนการสอนโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลขามป้อม วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ.2562

17 ต.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์เจตจำนงสุจริต

10 เม.ย. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 10 เมษายน 2560 เทศบาลตำบลขามป้อม ร่วมกับส่วนราชการ ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาเทศบาล และพี่น้องประชาชนชาวตำบลขามป้อม ได้จัดกิจกรรมวันสงกรานต์และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 ณ.วัดบูรพา บ้านขามป้อม ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

30 มี.ค. 2560
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 30 เดือน มีนาคม พ.ศ 2560 เทศบาลตำบลขามป้อมได้จัดงานปัจฉิมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 ณ.ห้องประชุมเทศบาล โดยมีนายสมศักดิ์ บุญคุ้ม ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม เป็นประธานมอบวุฒิบัติให้กับผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากโรงเรียนอน

17 พ.ย. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม การจัดงานวันลอยกระทง ประจำปี 2559 วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณสระน้ำสาธารณะบ้านนางาม หมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

21 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม 18 ต.ค 2559 เวลา 09.39 น. นายอำเภอเขมราฐ พร้อมด้วยนายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน ในเขตตำบลขามป้อม ร่วมพิธีลงนามถวายความอาลัยและสรงน้ำพระบรมศพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07 ต.ค. 2559
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2559 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกไปให้ความรู้ ฝึกซ้อมและป้องกันอัคคีภัย ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลขามป้อม

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th