Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามป้อม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

14 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลขามป้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค "กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก"

15 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม การแสดง เจตจำนงสุจริต

20 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 ,13 ,16 และวันที่ 18 เมษายน 2564 ในพื้นที่ ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.6 ,ม.9 ,ม.10 ,ม.13 ,ม.14 และหมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

14 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

28 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณบ้านพักผู้ป่วยโควิด-19 ในพื้นที่ตำบลขามป้อม

28 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานกิจการประปาเทศบาลตำบลขามป้อม ซ่อมท่อประปาในพื้นที่ ม.14 ที่ได้รับผลกระทบจากการซ่อมแซมถนนลาดยาง

28 เม.ย. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การอพยพหนีภัยกรณีเหตุอัคคีภัย ให้กับคณะครู/เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลขามป้อม

15 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 13 มีนาคม 564 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลขามป้อม "เดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนตำบลขามป้อมไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาฯ/นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม ในวันที่ 28 มีนาคม 2564 ณ.หน่วยเลือกตั้งที่มีชื่อของตนเอง

12 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานป้องกันและบรรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลขามป้อมร่วมพิธีปล่อยขบวนรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเขมราฐ

03 มี.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานป้องกันและควบคุมโรคเทศบาลตำบลขามป้อม ออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ในพื้นที่ตำบลขามป้อม

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th