Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

11 เม.ย. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดตรวจจุดสกัด และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

31 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม รายงานผลการดำเนินโครงการอบรมให้ความรู้ ปลุกจิตสำนึกในการป้องกันและป้องปรามการทุจริตฯ

04 มี.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมได้จัดทำโครงการเทศบาลเคลื่อนที่ (เยือนถึงบ้านบริการถึงที่) ประจำปี ๒๕๖๕ ออกให้บริการของเจ้าหน้าที่เทศบาลฯ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การเก็บภาษีบำรุงท้องที่ ,ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ,ตัดผมผู้สูงอายุฟรี ,รับเรื่องราวร้องทุกข

13 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 12 มกราคม 2565 นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามป้อม สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดเทศบาลตำบลขามป้อม และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกสำรวจถนนขอรับการสนับส

13 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ 12 มกราคม 2565 นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ สมาชิกสภาฯ อบจ. รองปลัดเทศบาลฯ และเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมออกสำรวจถนนขอรับการสนับสนุนงบประมาณประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น 2565

13 ม.ค. 2565
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศเมนตรีตำบลขามป้อม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ได้มอบหมายให้งานกิจการประปาเทศบาลตำบลขามป้อม ตรวจเช็คระบบประปาเติมสารทุกแห่ง ,เปลี่ยนไส้ตู้ควบคุมมอเตอร์ชำรุดหอประปาหมู่13 ,ซ่อมแซมท่อเมนประปาหมู่ 9,10

14 ก.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม งานป้องกันและควบคุมโรค เทศบาลตำบลขามป้อม ดำเนินการฉีดพ่นหมอกควัน ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรค "กิจกรรมรณรงค์พ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก"

15 มิ.ย. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม การแสดง เจตจำนงสุจริต

20 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุวาตภัย เมื่อวันที่ 2 ,13 ,16 และวันที่ 18 เมษายน 2564 ในพื้นที่ ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.6 ,ม.9 ,ม.10 ,ม.13 ,ม.14 และหมู่ที่ 17 ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี

14 พ.ค. 2564
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียนการทุจริต

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th