Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด

24 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ขอเชิญเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น แหล่งวัตถุโบราณ วัฒนธรรมล้ำค่ากว่า 200 ปี ชาวบ้านดงเย็น ร่วมกับ เทศบาลตำบลขามป้อม พร้อมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานทุกคณะเชิญแวะตำบลขามป้อมก่อน ท่านจะเยือนวัฒนธรรมสองฝั่งโขงถนนคนเดิน

17 พ.ย. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วัดบ้านดอนแซง

16 มิ.ย. 2563
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม พิพิธภัณฑ์บ้านดงเย็น

22 ก.ค. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม

22 ก.ค. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โรงเรียนบ้านเตย (คุรุราษฎร์วิทยา)

22 ก.ค. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โรงเรียนบ้านทรายพูล

22 ก.ค. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โรงเรียนบ้านนาตาลเหนือ

22 ก.ค. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขามป้อม

06 มิ.ย. 2554
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วัดภูลอมข้าว

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th