Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

ปฏิทินกิจกรรม
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
01 เม.ย. 2556
ถึง
07 พ.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อม ได้จัดทำโครงการประชาคมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ในระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยออกประชาคม หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๗ ให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอปัญหา และความต้องการรวมทั้งกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถ
29 มี.ค. 2556
ถึง
29 มี.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลขามป้อม จัดงานวันบัณฑิตน้อยในฝัน ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
13 มี.ค. 2556
ถึง
15 มี.ค. 2556
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เมื่อวันที่ ๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๖ เทศบาลตำบลขามป้อมได้จัดการแข่งขันกีฬา ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านขามป้อม ให้ประชาชนในเขตตำบลขามป้อมได้เข้าร่วมในกีฬาทุกประเภท พร้อมเงินรางวัลให้กับกีฬาทุกประเภท
19 พ.ค. 2555
ถึง
19 พ.ค. 2555
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม ในวันเสาร์ ที่ 19 พฤษภาคม 2555 ได้จัดพิธี เปิดอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม และ โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านขามป้อม
25 เม.ย. 2555
ถึง
01 พ.ค. 2555
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานภายในประเทศของคณะผู้บริหาร สมาชิคสภาฯ พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก และคณกรรมการศูนย์ฯ
18 เม.ย. 2555
ถึง
20 เม.ย. 2555
อุบลราชธานี เขมราฐ ทต.ขามป้อม เทศบาลตำบลขามป้อมจัดอบรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ณ "ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนเพื่อพ่อหลวง" ตำบลขามป้อม

เทศบาลตำบลขามป้อม
ที่อยู่ :
 เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนเขมราฐ - ตระการพืชผล ตำบลขามป้อม อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504
โทรสาร : 0-4521-0512
อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th