Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและวิธีคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนแดง (สายคุ้มโนนพร้าว) หมู่ที่ 6
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนานกเขียน จรดบ้านดอนเย็น หมู่ที่ 13 บ้านนานกเขียน
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองสิม (หน้าวัดบ้านหนองสิม) จรดบ้านนานกเขียน หมู่ที่ 12 บ้านหนองสิม
แบบ บก.01 โครงการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ บ้านนาตาล หมู่ที่ 2
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2563