Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
อำนาจหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
หน่วยตรวจสอบภายใน
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
เทศบัญญัติ
รายงานประจำปี
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Facebook ทต.ขามป้อม
Line: @3369twuy  ชำระภาษีออนไลน์ ทต.ขามป้อม
งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้

https://line.me/ti/g2/FTuE2sk_DQoOtKl_HjS--WLrG7iN8ZJ-U0yaKQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default
 
 
 

การแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามป้อม
รองผู้ว่าฯ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดจุดตรวจจุดสกัด และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
Responsive image
วันจันทร์ที่11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 11.00 น.
ณ จุดตรวจและจุดสกัด เทศบาลตำบลหนองผือ
นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม พร้อมคณะผู้บริหาร/ปลัดเทศบาลขามป้อม ร่วมพิธีเปิดเปิดจุดตรวจจุดสกัด
และการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี
โดย..นายสะอาด วงศ์รักษ์ นายอำเภอเขมราฐ ข้าราชการ/นายกเทศมนตรีฯ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าหน่วยงาน ในอำเภอเขมราฐ เข้าร่วม
เพื่อเป็นศูนย์กลางบูรณาการประสานการดำเนินการในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในภาพรวม
ทั้งระบบของจังหวัดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ ให้สามารถลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนจาก
การเดินทางสัญจรของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เหลือน้อยที่สุด กำหนดช่วงการรณรงค์ควบคุม
เข้มข้นระหว่างวันที่ ๑๑-๑๗ เมษายน ๒๕๖๕ (รวม ๗ วัน)
โดยมี..นายทรงพล วิชัยขัทคะ รองผู้ว่าจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน
         
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2565