Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
โครงการเทศบาลตำบลขามป้อมเคลื่อนที่เพื่อนำการบริการดีๆสู่ชุมชน ประจำปี 2563
Responsive image
กิจกรรมในโครงการดังนี้
1. ฉีควัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า
2. ประชาคมเพิ่มเติมแผนพัฒนาสามปี
3. สำรวจภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
4. รับเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน
5. ประชาสัมพันธ์การรับเบี้ยผู้สูงอายุ ผู้ความพิการ ตรวจสอบสถานะการมีชีวิต
6. ประชาสัมพันธ์การดำเนินการด้านการศึกษา
7. ให้ความรู้เรื่อง  การป้องกัน  ควบคุม โรรัส โคโรนา 2019 (Covic 19 )
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2563