Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สมาชิกสภา
Responsive image
Responsive image
นายพิทักษ์ พงษ์แก้ว
ประธานสภา
Responsive image
Responsive image
นายเรืองศักดิ์ พงษ์แก้ว
รองประธานสภา
Responsive image
นายศิริพงษ์ พิมเทศ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายวิจิตร ช่วยจำ
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสวนิต แก้วโสภา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสถิรพงษ์ ศิริผลา
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสุรัตน์ สมาฤกษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายธนศักดิ์ ทิพระษาหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายสมภาร เสียงดี
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
นายธีรพัฒน์ แพงวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
นางจุไรรัตน์ ทิพระษาหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นายบุญกว้าง เหล่าชัยวงษ์
สมาชิกสภาเทศบาล
Responsive image

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th