Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด
Responsive image
Responsive image
นายสุวิทย์ สิมาพันธ์
ปลัดเทศบาลตำบลขามป้อม ระดับ 8
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางภาวะดี นัยนามาศ
รองปลัดเทศบาลตำบลขามป้อม
Responsive image
Responsive image
Responsive image
นางวราภรณ์ เคนสุวรรณ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
Responsive image
ว่าง
Responsive image
นางจุฑารัช จักรศรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
Responsive image
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
Responsive image
จ่าสิบเอกวรพจน์ สุดสวาท
นักทรัพยากรบุคลากร
Responsive image
สิบเอกฐปนนันทน์ ดวงแก้ว
นักบริหารงานทะเบียนและบัตร
Responsive image
นางนภาภรณ์ ลาภดารา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
จ่าเอกสมโภช สืบเหลา
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
Responsive image
นายธนสิทธิ์ นัยนามาศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
Responsive image
นางสาวรัตนา เสียงดี
ผู้ช่วยนักวิชาการสุขาภิบาล
Responsive image
นางสาวพรรณวริน ทองโบราณ
นักพัฒนาชุมชน
Responsive image
นายผลชัย ศรีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
Responsive image
นายธนันชัย วารีพัฒน์
ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล
Responsive image
นางสาวพรรณวริน ทองโบราณ
พัฒนาชุมชน
Responsive image
นายชาตรี ทีฆายุพรรค
ผู้ช่วยนักป้องกันและบรรเทาสาธาณณภัย
Responsive image
นายโยธิน นามวงศ์
ผู้ช่วยสัตวแพทย์
Responsive image
นางสาวกรรณิการ์ โกศัลวิตร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
Responsive image
นายวีระศักดิ์ พิมเทศ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประปา
Responsive image
นายลำพูล ชอุ่มพันธ์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายไสว สิมาพันธ์
พนักงานขับรถ
Responsive image
นายบัวคำ ศรีวงษ์
พนักงานทั่วไป
Responsive image
นายประดิษฐ์ แก้วโสภา
พนักงานประจำรถขยะ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th