Responsive image
เมนูหลัก
ความพึงพอใจของประชาชน
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หัวหน้าส่วนราชการ
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2563
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์ การดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรม... (14 ม.ค. 2565)  
ประกาศแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (14 ธ.ค. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (30 พ.ย. 2564)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 (30 พ.ย. 2564)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 พ.ย. 2564)
รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2564 (29 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ประจำปีงบประมาณ... (29 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไตร... (15 ต.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ... (15 ก.ย. 2564)
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564 (21 ก.ค. 2564)
รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลขามป้อม ประจำป... (21 ก.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 ไ... (06 ก.ค. 2564)
การแสดง เจตจำนงสุจริต (15 มิ.ย. 2564)
ประกาศคำแถลงนโยบายผู้บริหาร (07 มิ.ย. 2564)
คำแถลงนโยบายผู้บริหาร นายถวิล แสงสุกวาว นายกเทศมนตรีตำบลขามป้อม ( แถลงไว้เมื่อว... (07 มิ.ย. 2564)
คู่มือประชาชน (28 พ.ค. 2564)
ความพึงพอใจในการบริการ (14 พ.ค. 2564)
Responsive image
การแสดงเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลขามป้อม

นายถวิล แสงสุกวาว นายกเท... (13 ม.ค. 2565)  

วันที่ 12 มกราคม 2565 นาย... (13 ม.ค. 2565)  

วันที่ 12 มกราคม 2565 นาย... (13 ม.ค. 2565)  

งานป้องกันและควบคุมโรค เท... (14 ก.ค. 2564)

การแสดง เจตจำนงสุจริต (15 มิ.ย. 2564)

เทศบาลตำบลขามป้อมให้ความช... (20 พ.ค. 2564)

คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื... (14 พ.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (28 เม.ย. 2564)

งานกิจการประปาเทศบาลตำบลข... (28 เม.ย. 2564)

เทศบาลตำบลขามป้อมร่วมกับโ... (28 เม.ย. 2564)

วันที่ 13 มีนาคม 564 เวลา... (15 มี.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรรเทาสาธาร... (12 มี.ค. 2564)

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564... (03 มี.ค. 2564)

งานป้องกันและควบคุมโรคเทศ... (03 มี.ค. 2564)

อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเท... (14 ม.ค. 2564)

งานสาธารณสุข เทศบาลขามป้อ... (07 ม.ค. 2564)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (04 ม.ค. 2564)

กิจกรรมประจำวันของเด็กๆ โ... (22 ธ.ค. 2563)

งานกิจการประปา เทศบาลตำบล... (16 ธ.ค. 2563)

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณ... (16 ธ.ค. 2563)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหน... (25 พ.ย. 3107)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาห... (25 พ.ย. 3107)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคั... (04 ม.ค. 2565)  
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปร... (24 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (16 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเป็นช... (15 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศขายพัสดุ เสื่อมสภาพ ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชกา... (01 ธ.ค. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเป็... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยา... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศเผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างผิวจราจรคอนกร... (17 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2... (12 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จัดซื้อร... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ขอบเขตของงาน(Terms of Reference : TOR) จัดซื้อร... (11 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างดครงการก่อ... (09 พ.ย. 2564)
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรั... (08 พ.ย. 2564)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย  พนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
1. นักวิชาการตรวจสอบภายใน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
2. นิติกร  ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญงาน
สอบถามได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ 045210512 ต่อ 16 
ประกาศเทศบาลตำบลขามป้อม เรื่องรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้... (22 มี.ค. 2555)  
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

เทศบาลตำบลขามป้อม

เลขที่ 556 หมู่ที่ 6 ถนนตระการฯ -อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี รหัสไปรษณีย์ 34170
โทรศัพท์ : 0-4521-0504  โทรสาร : 0-4521-0512  อีเมล์ : admin@khampomcity.go.th

Powered By khampomcity.go.th
replica watches 1:1 best edition replica watches 高仿手表